എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Saturday, September 10, 2016

അരൂപിയുടെ ഗ്രാമംഎനിക്കറിയാം ഇതാരുടെ വീടാണെന്ന്
ഇതൊരു വീടല്ല ഗ്രാമമാണ്...

എന്തൊരു കുളിര്‍മയാണീമണ്ണിന്
ഇവിടെത്തെ ഇരുട്ടിനുമുണ്ട് ഒരു പ്രകാശം
എന്തൊരു സമാധാനമാണ് ഇവിടെ !...

എന്റെ വീടിവിടെയായിരുന്നെങ്കില്‍
എന്നാശിച്ചുപോകുന്നു ഞാന്‍...

അവന്‍ എന്നെ കയറ്റില്ല
ഇവിടെ എന്നെനിക്കറിയാം....

അവനെന്നെ കാണാനാകില്ലല്ലോ?
ഞാന്‍ അരൂപിയാണല്ലോ?

ആരാണ് എന്നെ അരൂപിയാക്കിയത്?
രാഷ്ട്രീയമോ?
മതമോ?
അതോ
തീവ്രവാദമോ?

ഇവരാരുമല്ല!...
ഞാന്‍ മാത്രം!
എന്റെ ചിന്തകള്‍ മാത്രം!...

എനിക്കറിയാം ഇതാരുടെ വീടാണെന്ന്
ഇതൊരു വീടല്ല ഗ്രാമമാണ്...

നന്മക്കും തിന്മക്കും ഇടയിലുള്ള
നേരിലേക്ക് ഇനിയും എത്ര ദൂരം...

എനിക്കറിയാം
അവരെന്നെ കയറ്റില്ല!

4 comments:

  1. ഒരു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം..........അരൂപിയുടെ ഗ്രാമം എന്ന കവിതയുമായി......

    ReplyDelete
  2. സത്യത്തിനും,ധര്‍മ്മത്തിനും വസിക്കാന്‍ ഇടം കൊടുത്താല്‍ നന്മ വിളയാടും....
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete