എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Friday, June 22, 2007

നാദംചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

ഭാംസുരി കേള്‍ക്കാതെ,
നാളുകളേറെയായ്‌ ഭൂമിയില്‍.
എവിടെ പോയ്‌ മറഞ്ഞു?
അമ്മേ നിന്‍ നാദം!.

1 comment:

 1. കവിത:നാദം
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട്‌ പി.ആര്‍.രാജന്‍
  ഭാംസുരി കേള്‍ക്കാതെ,
  നാളുകളേറെയായ്‌ ഭൂമിയില്‍.
  എവിടെ പോയ്‌ മറഞ്ഞു?
  അമ്മേ നിന്‍ നാദം!.

  ReplyDelete