എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Friday, June 22, 2007

ആത്മാക്കള്‍ചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

പ്രണയം പിടഞ്ഞു,
എന്റെ ജീവനില്‍.
ആത്മാവലഞ്ഞു,
ഒരു തുണതേടി.
കാമുകി പിടഞ്ഞു,
ഒരുമുഴം കയറില്‍.
പിന്നെയാത്മാക്കളൊന്നായ്‌.

2 comments:

 1. കവിത:ആത്മാക്കള്‍
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട്‌ പി.ആര്‍.രാജന്‍
  പ്രണയം പിടഞ്ഞു,
  എന്റെ ജീവനില്‍.
  ആത്മാവലഞ്ഞു,
  ഒരു തുണതേടി.
  കാമുകി പിടഞ്ഞു,
  ഒരുമുഴം കയറില്‍.
  പിന്നെയാത്മാക്കളൊന്നായ്‌.

  ReplyDelete