എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Friday, June 22, 2007

ഭൂമിചിത്രo: പി.ആര്‍.രാജന്‍

ശിഥിലമാനസമായ്‌,
അലയുമീ ഞാനാരോടുചൊല്ലും;
തന്നോടുചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള്‍.
പാപങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുവാനെന്നെ-
പുണരുന്ന മനുഷ്യകുലത്തിനോടോ?

2 comments:

 1. കവിത:ഭൂമി
  രചന:മുഹമ്മദ്‌ സഗീര്‍ പണ്ടാരത്തില്‍
  ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട്‌ പി.ആര്‍.രാജന്‍
  ശിഥിലമാനസമായ്‌,
  അലയുമീ ഞാനാരോടുചൊല്ലും;
  തന്നോടുചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള്‍.
  പാപങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുവാനെന്നെ-
  പുണരുന്ന മനുഷ്യകുലത്തിനോടോ?

  ReplyDelete