എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Thursday, December 31, 2009

ഒരു പുതിയ വര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.ഒരു വര്‍ഷം കൂടി കടന്നു പോവുന്നു.........
ആശങ്കകളുടെയും ആകുലതകളുടെയും
നേട്ടകോട്ടങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും
നിരാശപ്പെടുത്തലുകളുടെയും നേര്‍ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചുകാട്ടി
21 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകം കൊഴിയുകയാണ്.

ശാന്തിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും
സമാധാനപൂര്‍വ്വ സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്റെയും
ഒരു പുതിയ വര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.
നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷമാകട്ടെ 2010.

ഏവര്‍ക്കും ആശംസകളോടെ..............

4 comments:

 1. ഒരു പുതിയ വര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.
  നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷമാകട്ടെ 2010.

  ReplyDelete
 2. പുതുവത്സരാശംസകള്‍...

  ReplyDelete
 3. സഗീറിനും കുടുംബത്തിനും നന്മ നിറഞ്ഞ പുതു വര്‍ഷാശംസകള്‍

  ReplyDelete