എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Wednesday, August 27, 2008

തീരാത്ത പൊല്ലാപ്പ്‌ഇറച്ചിക്കാരനൊരുന്നാള്‍,
ഇറച്ചികുട്ടയാല്‍ നായയെ മൂടി
കടിയില്‍ നിന്നു രക്ഷ നേടി.

നേരമങ്ങുപോകവേ.......
ഇറച്ചിക്കാരനിലും
നായിലുമുള്ള ആശങ്കകളിങ്ങനെ!

നായ കടിക്കരുതെന്നാല്‍
കുട്ടയും വേണം വീട്ടില്‍
പോയിടാനെന്നിറച്ചിക്കാരനും.

കുട്ട പൊക്കിയാല്‍,
രക്ഷപ്പെടാമെന്നു നായയും.

ആരറിയുന്നിണ്ടിവരുടെ
തീരാത്ത പൊല്ലാപ്പിലെ
യീമനോവേദനകള്‍!

12 comments:

 1. ഒരാളിലുള്ള വിചാരവും ചിന്തയും എന്തെന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയുന്നില്ല! ഈ കവിത ഞാന്‍ എന്റെ കവിതകളില്‍ അനാവശ്യമായി കമേന്റിടുന്നവര്‍ക്കയ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു!

  ReplyDelete
 2. ഇതു കലക്കി! നായയെ പേടി ഒള്ളതോണ്ട് കരടി ഈ വഴി ഇനി വരില്ല.

  “യീമനോവേ” ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു
  (അമ്മാളുവിനു വേണ്ടി കയറു)

  ReplyDelete
 3. ഈ പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ഈ രചന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാനായി സൈറ്റിൽ വന്നു അനുയോജ്യ മായ വിഭാഗത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷ.
  സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ www.keralainside.net.
  കൂടുതൽ വിവരങൾക്ക് ഇവിടെkeralainsideblogaggregator.blogspot.com
  Thank You

  ReplyDelete
 4. ആശയം കൊള്ളാം അവതരണം...
  രചനാ ദോഷങ്ങള്‍ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്‌.

  ReplyDelete
 5. "നായ കടിക്കരുതെന്നാല്‍
  കുട്ടയും വേണം വീട്ടില്‍
  പോയിടാനെന്നിറച്ചിക്കാരനും."
  അത്രക്ക് സുഖമായിത്തോന്നിയില്ല വരികള്‍ സഗീര്‍,
  കവിതയിലെ ആശയം കുറച്ച് നല്ല വരികളിലാക്കാമെന്ന് തോന്നി.
  തുറന്ന് പറയുന്നതില്‍ വിരോധമുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു.

  ReplyDelete
 6. രാമചന്ദ്രേട്ടാ……………..ഒരു വിരോധവുമില്ല!
  ഇത്തരം കമേന്റുകളാണ്,
  ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
  ആദ്യം ഞാന് എഴുതിയതിങ്ങനെയായിരുന്നു.

  “നായ കടിക്കരുതെന്നാല്‍
  കുട്ട കിട്ടിയാല്‍ വീട്ടീല്‍
  പോകാമായിരുന്നുവെന്നിറച്ചിക്കാരനും“

  എന്നയിരുന്നു!
  പിന്നീടാണ് ഞാന് ഇപ്പോള് കാണുന്ന

  “നായ കടിക്കരുതെന്നാല്‍
  കുട്ടയും വേണം വീട്ടില്‍
  പോയിടാനെന്നിറച്ചിക്കാരനും.“

  ഈ രൂപമാക്കിയത്

  തീര്ച്ചയായും അടുത്ത കവിതകള് എഴുതുമ്പോല് ഇത്തരത്തിലുള്ള
  തെറ്റുകള് ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം.ഇനിയും ഇത്തരത്തിലെ നല്ല കമേന്റുകള് പ്രതിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്…………..

  ReplyDelete
 7. അസ്സീസ്ക്കാക്ക്
  വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം കമേന്റിലൂടെ ഇവിടെ കാണാന് കഴിഞതില് സന്തോഷം
  തീര്ച്ചയായും അടുത്ത കവിതകള് എഴുതുമ്പോല് ഇത്തരത്തിലുള്ള
  തെറ്റുകള് ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം.ഇനിയും ഇത്തരത്തിലെ നല്ല കമേന്റുകള് പ്രതിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്…………..

  ReplyDelete
 8. ഒരേ പ്രശ്നത്തിലുള്ള രണ്ടു വ്യത്യസ്ത മനോഭാവം പ്രകടമാകിയതിനാൽ ആശയം നന്നായിട്ടുണ്ട്‌...

  ReplyDelete
 9. പിന്നിന് ആദ്യമായ് നന്ദി,ആദ്യമായാണ് പിന്നിനെ ഞാന് എന്റെ ബ്ലോഗില് കാണുന്നത്.ഇനിയും ഇത്തരത്തിലെ നല്ല കമേന്റുകള് പ്രതിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്…………..

  ReplyDelete
 10. വിലാസിനി അമ്മാള് പറഞത് പോലെ ഈ കവിതയില് നായ ഉള്ളതിന്നാല് പച്ചകരടിയുടെ അക്രമണം ഉണ്ടായില്ല.പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗായ കാട്ടുകരടിയില് അമ്മളിനോട് മാപ്പു പറയാന് എന്റെ ഒരു കവിത ഉപയോഗിച്ചിടുണ്ട്! വായിച്ചു കാണുമല്ലോ?

  ReplyDelete
 11. ആരറിയുന്നിണ്ടിവരുടെ
  തീരാത്ത പൊല്ലാപ്പിലെ
  യീമനോവേദനകള്‍!

  മറ്റുള്ളവരുടെ മനോവേദനകള്‍ അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാന്‍ പാടു തന്നെയാണ് അല്ലെ?
  നല്ല ആശയം.

  ReplyDelete
 12. സ്മിതേച്ചിക്ക് നന്ദി,സ്മിതേച്ചി പറഞ്ഞത് നൂറ്രു ശതമാനവും ശരിയാണ്.ഇനിയും ഇത്തരത്തിലെ നല്ല കമേന്റുകള് പ്രതിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്…………..

  ReplyDelete