എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Monday, September 29, 2008

ഈദ്‌ഈദിന്‍ പ്രഭാതകിരണങ്ങള്‍,
ഇന്നിന്‍ പകലില്‍ ചാര്‍ത്തി-
എന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍
ശോഭനമാം കിനാക്കള്‍.

സ്നേഹം സംഗീതമായ്‌ എങ്കിലും,
പ്രവാസിയാം എനിക്കെന്നോ നഷ്ടമായ-
സ്വപ്നങ്ങളുടെ മാറാപ്പുമായി
ഒരിടം തേടി നടന്നു.

തോളില്‍ തൂങ്ങും മാറാപ്പുമായി
ഒരിടം തേടി നടന്നു.

തളരുന്ന മനസ്സും,
വിങ്ങുന്ന നോവും,
ഒന്നിറക്കാന്‍-
ഒരത്താണി തേടി
ഏകനായി ഞാന്‍ നടന്നു.

കേഴും രോദനമായ്‌,
കണ്ണീരുമായ്‌ ഞാന്‍-
എന്‍ നഷ്ടമായ ഗീതമായ്‌,
വിധിയുമായ്‌,
വിതുമ്പും മനസ്സിനെ
സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു.

3 comments:

  1. ഈദ് ആശംസകള്‍ ഒപ്പം ഈദ് കുടുംബത്തോ‍ടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രവാസിയുടെ ദു:ഖം അറിഞ്ഞ് എഴുതിയ ഒരു ഈദ് കവിത ഇവിടെ വായിക്കുമല്ലോ!

    ReplyDelete