എന്റെ കവിതകൾ അഗ്നിയാണ് !.

അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി.
അതിനാൽ ഞാൻ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കപെടുന്നു.
എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുഴയെ
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ !.

Wednesday, July 31, 2013

വിധിചില്ലിട്ടുതൂക്കിയ ചുമരിലെ
ചിത്രചില്ലില്ലേക്ക്
കാറിനടിയിലെ റോഡില്‍
നിന്നുംതെറിച്ച കല്ല്
ചില്ലുടച്ചപ്പോള്‍ ചിത്രം
കല്ലിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു
ഞാനും നീയും തുല്യ ദു:ഖിതര്‍,
മരിച്ചിട്ടും ജീവിക്കുന്നവര്‍!. വിധി

5 comments:

 1. വളരെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും..........

  ReplyDelete
 2. ചില്ലും കല്ലും...
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 3. ചില്ലുടഞ്ഞാല്‍......??!!

  ReplyDelete
 4. തുല്യ ദുഃഖിതർ

  നല്ല കവിത

  ശുഭാശംസകൾ...

  ReplyDelete
 5. നല്ല കവിത കുറച്ചു വരികളിൽ

  ReplyDelete